<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Itinerario 4

 

  .  
  Pot št. 1| Pot št. 2| Pot št. 3| Pot št. 4| Pot št. 5| Pot št. 6| Pot št. 7| Pot št. 8| Pot št. 9| Pot št.10| Pot št. 11|  
 
 
  Pot št. 4: pot votivnih cerkvic (za gorsko kolo)  


Predstavitev
Zelo lepa razgledna pot v dolini Arbeča (Erbezzo) z obiskom nekaterih najlepših votivnih cerkvic Nadiških dolin.

Opis poti
Od športnega igrišča v Gorenji Mersi (Merso di Sopra/Gorenja Miersa) se po neasfaltirani cesti dvignemo do Stare Gore (Castelmonte). Za tem gremo po pokrajinski cesti do Gorenjega Tarbija in po hribovju na desnem bregu Arbeča (Erbezzo) do Kravarja (Cravero), od koder se vrnemo v Gorenjo Merso (Merso di Sopra/Gorenja Miersa).

Dolžina
Celotna pot je dolga približno 36 km. Kilometrske razdalje po odsekih:
Gorenja Mersa (Merso di Sopra/ Gorenja Miersa) - Stara Gora (Castelmonte) 8 km;
Stara Gora (Castelmonte) - Gorenji Tarbij (Tribil Superiore/Gorenj Tarbij) 14 km; Gorenji Tarbij (Tribil Superiore/Gorenj Tarbij) - Kravar (Cravero) približno 7 km; Kravar (Cravero) - Gorenja Mers (Merso di Sopra/Gorenja Miersa) 6,5 km.

Nadmorska višina
Višinska razlika je približno 550 m. Nadmorska višina:
Gorenja Mersa (Merso di Sopra/Gorenja Miersa), 168 m;
Stara Gora (Castelmonte) 618 m;
Sv. Ivan (Monte S. Giovanni) 702 m; Gorenji Tarbij (Tribil Superiore/ Gorenj Tarbij) 642 m;
Kravar (Cravero) 480 m.

Težavnostna stopnja:
Srednja.

Vozilo parkiramo pri športnem igrišču v Gorenji Mersi (Merso di Sopra/Gorenja Miersa) in se podamo na neasfaltirano pot, ki se spušča v dolino vzdolž hudournika Kozica (Cosizza/Kosca). Na svoji desni pustimo most, ki vodi v Čemur (Cemur), na levi pa zagledamo dve neasfaltirani cesti, ki se dvigata proti Stari Gori (Castelmonte). Prva gre do zapuščenega naselja Pikon, druga nas pripelje (po približno 600 metrih) do cerkvice sv. Silvestra in odtod do asfaltirane ceste Čedad (Cividale) - Stara Gora (Castelmonte) (približno 5,5 km).

 

 

UMETNOST Cerkvico sv. Silvestra so leta 1498 postavili prebivalci Dolenje Merse (Merso di Sotto/Dolenja Miersa) na zelo samotnem kraju, ki ga
 

obdaja gosto rastje. Kraj je zagotovo eden izmed najbolj mikavnih v dolini hudournika Kozice.

 

 

 

Na asfaltirani cesti zavijemo levo. Ko smo že skoraj na Stari Gori (Castelmonte), nas neasfaltirana pot (to je steza Italia, z markacijo CAI 748) pripelje po približno 1 km do cerkvice Svetih treh kraljev.
Križišče s potjo št. 3 (str. 33)

 
UMETNOST Na glavnem oltarju cerkvice Svetih treh kraljev lahko občudujemo lepo sliko iz 18. stol. karnijskega slikarja Osvalda Gortanuttija, ki
 
 

prikazuje Čaščenje svetih treh kraljev.


 

V kratkem času dospemo do Marijinega svetišča na Stari Gori (Castelmonte) (glej opis na str. 24) z veličastnim razgledom na Furlansko nižino. Križišče s potjo št. 2 (str. 24) in št. 3 (str. 33). Nadaljujemo pot po turistični cesti Stara Gora (Castelmonte) - Dreka (Drenchia) po asfaltu. Če stopimo na desni s poti, pridemo do položajev iz prve svetovne vojne na Špiku (str. 25) in do cerkvice sv. Miklavža (San Nicolò) (str. 26). Po približno 1,5 km od sv. Miklavža (San Nicolò) steza Italia (markacija CAI 747) in z njo neoznačena prašna cesta zavijeta na desno v gozd in nas pripeljeta do lepe cerkvice sv. Janeza Krstnika nad Dolenjim Tarbijem (Tribil Inferiore/ Dolenj Tarbij).

  Domnevajo, da je bila cerkvica sv. Janeza Krstnika zgrajena v 16. stol. Bogati jo v 18. stol. dodani nizki oglati zvonik iz neometanih kamnitih
UMETNOST

blokov. Cerkev je postavljena prav na vrh griča zl istim imenom, od koder se odpira čudovit razgled na vse strani po Nadiških dolinah in slovenskih Brdih.ettecento, la chiesetta di S. Giovanni Battista è posta proprio

Če se vrnemo na stezo Italia in po njej nadaljujemo pot, pridemo ponovno na asfaltirano cesto in gremo v Gorenji Tarbij (Tribil Superiore/Gorenj Tarbij). Križišče s potjo št. 2. (Glej str. 28), pot oet. 3 (str. 37) in pot oet 5 (str. 48).

I. VOJNA
.Ob cesti v bližini Varha (Varch) (str. 28) in nad Gorenjim Tarbijem (Tribil Superiore/Gornj Tarbij) (str. 28) si lahko ogledamo ostanke
 
 

strelskih jarkov iz prve svetovne vojne.

Ko prispemo do pokopališča, zavijemo na levo proti Oblici (Oblizza) (3 km) in Ravnam (1,5 km). Po približno 750 m zavijemo na desno proti Kravarju (Cravero) (še približno 1,5 km), kjer si lahko ogledamo lepi cerkvi sv. Lucije in sv. Andreja.

 
 
Cerkev sv. Lucije so zgradili l. 1454, toda po rušilnih potresih takoj po l. 1.500 je bila cerkev obnovljena. Strop apside je zelo eleganten in
UMETNOST
 
slovi po svoji obliki. Poslikal ga je izredno nadarjen slikar Jernej iz Škofje Loke. Dragocen pozlačeni oltar iz 18. stol., z zelo bogatim okrasjem je delo mojstra Luke Šarfa. Ta je okrasil tudi pozlaičeni oltar v bližnji cerkvi sv. Andreja.
Spust po pobočju hriba Sv. Andreja (Monte S. Andrea) in prihod v Gorenjo Merso (Merso di Sopra/Gorenja Miersa). kjer si lahko ogledamo cerkev sv. Antona.

 
 
Cerkev sv. Antona Opata so postavili l. 1444 in je zgodovinsko zelo pomembna, saj so se pod lipami, ki jo obdajajo, zbirali člani Banke iz
ZGOVOVINA
 
Merse, samostojne upravne in sodne enote (neke vrste parlament, ki so ga volili družinski poglavarji) Nadiških dolin od konca 14. stol. Vse do padca Beneške republike ob koncu 18. stol. Glavna Nadiška dolina pa je imela podobno oblast v Landarski banki. Obe banki sta seperiodično srečevali na Veliki sosednji Nadiških dolin (Arengo grande della Slavia). V Špetru še danes na zadnjo nedeljo v juniju uprizarjajo zgodovinsko oživljanje tega dogodka. Nad fasado cerkve sv. Antona Opata je postavljena originalna zvoniška bifora iz obdelanega kamna. V notranjosti cerkve so marmornat, lepo obdelan oltar, ter trije kipi, ki jih je verjetno izdelal kipar huminske šole ob koncu 18. stol.


Vrnemo se na športno igrišče v Gorenji Mersi (Merso di Sopra/Gorenja Miersa).
na vrh