...
 

 
Napotki za pravilno uporabo vodnika
 

Ta vodnik nima namena, da bi popolnoma in izčrpno podal dogodke iz prve svetovne vojne v Nadiških dolinah.

Poti

Poti je 11 in večinoma niso bile načrtovane za to, da bi jih prehodili v enem samem dnevu drugo za drugo. Bralec bo lahko opazil, da so, razen nekaterih izjem, razdalje in čas, potreben za hojo, precejšnji in primerni za dobro izvežbane pohodnike. Tako svetujemo, da vodnikove
predloge jemljete predvsem kot smernice, kako odkrivati Nadiške doline in poti, ki jih povezujejo s Soško dolino.

Nato jih lahko uporabite poljubno; izbirno ali v predlaganem zaporedju.

Pot št. 1 Na konju in peš Dolina Idrije - Kolovrat
Peš Stara Gora - Kolovrat
Na konju in peš Stara Gora - Gorenj Tarbij
Za gorsko kolo Pot votivnih cerkvic
Za gorsko kolo Kolesarska pot treh dolin
Peš ali z gorskim kolesom Kolovrat - Matajur
Peš ali z gorskim kolesom Sv. Martin in Topolovo
Na konju vzpon na Matajur
Za gorsko kolo Nadiža - Matajur
Na konju in peš Tarčet - Čarni Varh
Peš, na konju, na gorskem kolesu Barnas - Kraguojnca

Vsako pot vodnik opiše kot pešpot, kot jahalno stezo ali kot kolesarsko pot. Zadnji dve vrsti poti sta zelo primerni tudi kot peš pot, obratno pa peš pot ni primerna za konja ali kolo, če to ni posebej poudarjeno.

Zanimivi kraji

K večini točk, ki so označene kot zanimivi kraji, se lahko pripeljete tudi z avtom:

Z AVTOM
podrobne informacije, kako do njih z vozilom, so obarvane v modro.
1. VOJNA

Razlage, ki se specifično nanašajo na kraje in dogodke iz prve svetovne vojne, so označene z rjavo barvo.

ZGODOVINA Opis krajev, ki so pomembne umetniške, zgodovinske in naravne postojanke, je obarvan rdeče.

Kartografija

Kadarkoli bi radi vozili po neasfaltiranih cestah,
priporočamo uporabo odlične in zelo podrobne topografske karte Tabacco, v razmerju 1: 25.000, list Valli del Natisone-Cividale del Friuli, na katerem so označene tudi steze, ki jih je markiral Club Alpino Italiano (CAI). Oznake krajev na slovenskem ozemlju so samo v slovenščini, razen ko gre za zgodovinsko zelo znane kraje, kjer je ime napisano tudi v italijanščini. Za kraje na italijanskem ozemlju so imena napisana najprej v italijanšvini, za tem še v izvirni toponomastično krajevno obarvani slovenski obliki (še enkrat smo pri tem uporabili zemljevid Tabacco 1:25.000, ki ga je v dvojezični obliki izdala Gorska skupnost Nediške doline).

Prehrana in prenočišča

Vodnik zaključujemo s seznamom restavracij in prenočišč v Nadiških dolinah in v Dolini Soče. Svetujemo da med gostišči na italijanski strani izberete one, ki ponujajo bogato krajevno gastronomsko ponudbo, ki je nastala ob posrečenem mešanju slovenskih, furlanskih, italijanskih in srednjeevropskih vplivov. Ob vseh so dodane specifične informacije. Soška dolina je prerasla v priznan turistični kraj, v Nadiških dolinah pa je nastala prav tako pomembna ponudba gostišč, počitniških hiš, razpršenega gostinstva in bed&breakfast. Gostje, ki se bodo odločili za ponudbo, bodo na pomemben način spodbudili turistični razvoj področja, ki je bilo doslej po krivici zanemarjeno zaradi navzočnosti meje, hkrati pa bodo tudi pripomogli k ohranjanju neizmernega naravnega, kulturnega in zgodovinskega bogastva, katerega želi vsaj delno prikazati prav ta vodnik.

Nekaj dodatnih napotkov za vse, ki se vozijo z gorskim kolesom

Predlagane poti na terenu niso posebej označene. Za dodatne informacije, vodene izlete in praktične nasvete se obrnite na društvo “Saltainbici” c/o Franco Rucli, učitelj s spričevalom Simb (Scuola italiana di mountain bike) tel. 0432/725159, GSM 335/1476381.
Razen za poti, ki jih ta vodnik posebej priporoča za vožnjo z gorskim kolesom, svetujemo, da v primeru, ko ne poznate dovolj dobro stez in makadamskih cest tega področja, izbirate raje asfaltirane ceste. Tudi asfalt namreč pripelje skoraj do vseh zgodovinsko in krajinsko najzanimivejših krajev. Vse steze in prašne ceste pa so navadno prevozne vse leto. Poleti bo morebiti ponekod nekoliko oviralo prehod bujno rastje. Pozimi pa na senčnih področjih lahko ovirata prehod poledica in sneg in so nekateri predeli prenevarni. Nekatere strmine so tehnično zelo zahtevne zaradi velikega naklona in podlage tal. Vodnik vas opozarja nanje. Svetujemo, da pred največjimi in najbolj zahtevnimi strminami stopite z gorskega kolesa in nadaljujete pot peš. Vedno uporabljajte čelado in preverite brezhibnost delovanja svojega kolesa. Vzemite s seboj opremo za popravila, hrano in pijačo.
Vedno spoštujte tujo lastnino in ne vozite zunaj poti ali cest. Na stezah imajo vedno prednost pohodniki - pešci. Ne kvarite narave tal z nekoristnim zaviranjem in neprimernimi hitrimi starti.

(Op.prev. Pred italijanskim in krajevnim nazivom krajev v oklepaju, so dodana slovenska imena, navedena po priročniku P. Merkù: Slovenska imena krajev v Italiji - Toponimi sloveni in Italia, Priročnik-Manuale, Trst, Mladika,1999, ter dr. Henrik Tuma: Imenoslovje Julijskih Alp, Zapadni del, Ljubljana, 1928. Glej tudi. www. veneti.info/index.php?option=com_content&task =view&id=104&Itemid=165).


Ta vodnik sta pripravila Pro Loco “Nediške Doline - Valli del Natisone” in Društvo Associazione Don Eugenio Blanchini

Partnerji projekta
Videmska pokrajina, Športno društvo Saltainbici, Click Idea snc, lastnik - Bragalini Tatiana & C, Planinska družina Benečije
Associazione per il Turismo Equestre nel Nordest, Gorska skupnost Tera, Nadiže in Brd, Fogolar Viaggi, Ustanova »Fundacija Poti Miru v Posočju«

Izdajo je uredil in koordiniral
Roberto Pensa

Raziskovalci na terenu
Matteo Balus, Antonio De Toni, Renato Qualizza, Franco Rucli, Antonietta Spizzo, Ustanova »Fundacija Poti Miru v Posočju«

Grafična zamisel
Tuuli Nevasalmi

Illustracije
Moreno Tomasetig

Tiskano decembra 2007

na vrh